Zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym  www.piesnipolskie.pl  za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Sklepu (koszyk klienta).

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia błędów. Składając zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.

3. Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu dostawy.

4. Po złożeniu zamówienia, następuje jego weryfikacja. Następnie Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz kolejnych jego etapach. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej.

 

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności:
  • płatność elektroniczna za pośrednictwem PayPal ,
  • płatność elektroniczna za pośrednictwem tpay,

2. Użytkownik dokonując zakupu naszych utworów może samodzielnie i dobrowolnie dokonać wyboru ich wersji. Wersje podkładów muzycznych dotyczą tempa utworu, linii melodycznej lub zmienionej tonacji. Oznaczenia tonacji i ich zmiany zawsze odnoszą się do fragmentów demo reprezentujących dany utwór. Użytkownik składając zamówienie oświadcza, że przesłuchał wersję demo zamawianych utworów i nie ma zastrzeżeń co do jakości, formy i brzmienia utworów będących przedmiotem zakupu. Użytkownik składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z cennikiem naszego sklepu oraz niniejszym regulaminem i nie wnosi związanych z tym zastrzeżeń. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Utwory są spakowane i dostarczane w pojedynczych paczkach. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cennika utworów znajdujących się w ofercie.

Każda z wersji jest płatna według podanego cennika. Cenny podane są przy każdym utworze. Ceny przesyłek w przypadku utworów w formie papierowej określone są w podsumowaniu zamówienia.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Klient zobowiązany jest do uregulowania należności wynikających z zawartej umowy niezależnie od wybranego sposobu płatności i/lub dostawy.

5. W przypadku nieuregulowania przez Klienta w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, Sklep wezwie Klienta do odbioru i zapłaty za towar wyznaczając termin na realizację zobowiązania. W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z zawartej umowy w wyznaczonym terminie Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży.

6. Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu w którym środki za zamówienie zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu lub od daty pozytywnej weryfikacji transakcji.

7.Użytkownik przed zakupem naszych utworów ma możliwość zapoznania się z ich fragmentami i w przypadku pojawiających się wątpliwości powinien zasięgnąć informacji kontaktując się poprzez pocztę e-mail. / sklep@piesnipolskie.pl

§5

Wysyłka towaru

Zamówiony towar Sklep wysyła w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości email.

Pliki z tego sklepu wysyłane są na adres e-mail podany w trakcie wpisywania danych przy zakupie materiałów muzycznych. Pliki zazwyczaj są wysyłane natychmiast po otrzymaniu płatności. W szczególnych przypadkach wysyłka może się opóźnić maksymalnie do 24h.W przypadku problemów z odbiorem plików proszę o kontakt studmuz@gmail.com, lub w nagłych sytuacjach na telefon (601454526).

WYPOWIEDZENIE. ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

Zarówno Użytkownik, jak i Sprzedawca mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy, a związanych z Umową sprzedaży oraz postanowień poniżej. Użytkownik, który dokonał Rejestracji wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Użytkownika. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji. Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług niewymagających Rejestracji w Sklepie internetowym www.piesnipolskie.pl ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Usunięcie Konta Użytkownika w Sklepie internetowym www.piesnipolskie.pl nie skutkuje rozwiązaniem zawartych przez niego umów o świadczenie Usług.

piesnipolskie.pl

Shop digital

studmuz@gmail.com

+48 601454526

Studio Muzyki

Małgorzata Lesiewicz-Przybył

Krzysztof Przybył   

 piesnipolskie.pl.

piesnipolskie.eu